Mara® Jet DI-V

Lösningsmedelsbaserad digitalfärg som är speciellt utvecklad för de olika modellerna av skrivarna Vutek® UltraVu.

Fördelar

  • Excellent ljusäkthet
  • Briljanta färgtoner med ett brett färgomfång

MaraJet DI-V ger optimala förutsättningar för en smidig övergång. På grund av de välanpassade färgtonerna behövs inga nya profiler.

På grund av hög kvalitet av pigment, kan en ljusbeständighet på 2 år uppnås på folier med samma beständighet. Man kan också öka ljusäktheten till 3 år genom att överlackera.

Färgtoner

  425 Light Yellow
   429 Yellow
  435 Light Magenta
  439 Magenta
  455 Light Cyan
  459 Cyan
  485 Light Black
 

489 Black

Produktnavigator


Mara